ahlin meny
Fra kreativ strategi
— til effektivt resultat.

Sammen med kundene våre skaper vi historier som er verdt å fortelle. Ved hjelp av velutviklede metoder og kreative prosesser, treffer historiene målgruppen og gir god effekt.

Strategi og innsikt,
idé og konsept

God kommunikasjon hviler alltid på et solid fundament. Idéer blir best når de får leke seg innenfor gitte rammer.

Prosessen foregår alltid i tett samarbeid med kunden. Målet er å definere hvilken ønsket oppfatning kundene skal ha av merkevaren. Det hele summeres opp i et kommunikasjonskonsept som gir gode rammer for budskap og kreative løsninger.

Vi bruker verktøy som Workshop – Sosioraster – Brand Sprint

Visuell identitet og nettsider

Vis verden hvem du er! En god visuell identitet og ett målbevisst nettsted skaper en konsistent merkevare. For hvordan man ser ut er minst like viktig som hva man forteller.

Derfor har vi alltid det strategiske utgangspunktet i bakhodet når vi utformer visuelle løsninger og grafisk design, på alle tenkelige flater, for våre kunder. Målet er at det skal være en tett kobling mellom hvem avsender er og kjernen i merkevaren, det skal ikke være tvil om hvem avsenderen er. En unik, enhetlig visuell identitet gjør at du snakker med en tydelig stemme, og fremstår helhetlig.

Sosiale medier og innholdsproduksjon

Vis verden hvem du er! En god visuell identitet og ett målbevisst nettsted skaper en konsistent merkevare. For hvordan man ser ut er minst like viktig som hva man forteller.

Derfor har vi alltid det strategiske utgangspunktet i bakhodet når vi utformer visuelle løsninger og grafisk design, på alle tenkelige flater, for våre kunder. Målet er at det skal være en tett kobling mellom hvem avsender er og kjernen i merkevaren, det skal ikke være tvil om hvem avsenderen er. En unik, enhetlig visuell identitet gjør at du snakker med en tydelig stemme, og fremstår helhetlig.