ahlin meny

Evolve på Norges Varemesse

Kunnskapsbyen Lillestrøm er et unikt partnerskap mellom næringsliv, virksomheter og kommuner. Målet er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av disse.

Bli med på det smarte skiftet

Digitalisering av samfunnet er i full gang og Lillestrøm ønsker å være aktive og fremoverlente i denne prosessen. Det var ønskelig å etablere et konsept som engasjerte kommunen, næringslivet og innbyggerne til felles innsats.

Kunnskapsbyen Lillestrøm har etablert en gruppering, med formål om å stimulere og iverksette aktiviteter innenfor innovasjon og digitalisering. Grupperingen består av aktører fra næringslivet og kommunen. 

Oppgave: Utvikle konsept og utforming for messestand. En felles stand for en gruppe lokale aktører innen innovasjon og digitalisering.

Type arbeid: Messematriell, konseptutvikling, design

Type kunde: Kunnskapsbyen Lillestrøm – et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner!

Nøkkelhold knyttet til "Det smarte skiftet"
Bli med på det smarte skiftet
Tre rollups til messa med logoer, tekst og bilde
Mennesker på messe

I arbeidet med å skape en felles plattform ønsket vi å løfte blikket utover Lillestrøm og se på de større samfunnsmessige endringen som skjer. Det foregår i dag to parallelle skifter: det grønne og det smarte. «Det grønne skiftet» er et kjent begrep. Muligheten lå dermed i at Lillestrøm, med sine kunnskapsbedrifter, er ledende i Norge på «Det smarte skiftet».

Mann tester VR-briller

Lansering av konseptet ble gjennomført under Evolve-messen på Norges Varemesse. Ahlin ble valgt som samarbeidspartner på både konseptutvikling og utforming.

Mann snakker i mikrofon på en scene
Fasaden til Evolve Arena