ahlin meny

Evolve på Norges Varemesse

Kunnskapsbyen Lillestrøm er et unikt partnerskap mellom næringsliv, virksomheter og kommuner. Målet er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av disse.

Kunnskapsbyen - Det smarte skiftet

Digitalisering av samfunnet er i full gang og Lillestrøm ønsker å være aktive og fremoverlente i denne prosessen. Det var ønskelig å etablere et konsept som engasjerte kommunen, næringslivet og innbyggerne til felles innsats.

Kunnskapsbyen Lillestrøm har etablert en gruppering, med formål om å stimulere og iverksette aktiviteter innenfor innovasjon og digitalisering. Grupperingen består av aktører fra næringslivet og kommunen. 

Oppgave: Utvikle konsept og utforming for messestand. En felles stand for en gruppe lokale aktører innen innovasjon og digitalisering.

Type arbeid: Messematriell, konseptutvikling, design

Type kunde: Kunnskapsbyen Lillestrøm – et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner!

Kunnskapsbyen - Det smarte skiftet
Kunnskapsbyen - Det smarte skiftet
Kunnskapsbyen - Det smarte skiftet
Kunnskapsbyen - Det smarte skiftet

I arbeidet med å skape en felles plattform ønsket vi å løfte blikket utover Lillestrøm og se på de større samfunnsmessige endringen som skjer. Det foregår i dag to parallelle skifter: det grønne og det smarte. «Det grønne skiftet» er et kjent begrep. Muligheten lå dermed i at Lillestrøm, med sine kunnskapsbedrifter, er ledende i Norge på «Det smarte skiftet».

Kunnskapsbyen - Det smarte skiftet

Lansering av konseptet ble gjennomført under Evolve-messen på Norges Varemesse. Ahlin ble valgt som samarbeidspartner på både konseptutvikling og utforming.

Kunnskapsbyen - Det smarte skiftet
Kunnskapsbyen - Det smarte skiftet