Ord og begreper i digital markedsføring

A

A/B-testing / Split-testing

A/B testing, eller split-testing som det også blir kalt, går ut på å teste en variasjon av et element hvor resten av elementene er like. Dette brukes ofte i Facebook-annonsering, hvor man for eksempel kan teste bilde vs. video, to bilder mot hverandre, forskjellige overskrifter, budskap i postteksten, CTA osv. Videre sammenlignes annonsene (to eller flere), og man velger en vinner basert på resultatene fra A/B-testen. Vanligvis fortsetter annonseringen med den valgte vinneren, eller så kan man fortsette å teste variabler. Uansett om det er i sosiale medier eller med konverteringsoptimalisering på nettsider, så handler A/B-testing om å teste hypoteser, hvor målet er å bli mer og mer treffsikker.

AI / Artificial Intelligence / Kunstig intelligens

AI er en forkortelse for artificial intelligence, oversatt til kunstig intelligens på norsk. AI er informasjonsteknologi som lærer av handlinger og justerer seg deretter, noe som gjør den intelligent. 

Algoritme

I en algoritme finnes det en regel som påvirker hvordan man behandler innkommende data. Algoritmen påvirker også hvordan utgående dataene produseres på grunnlag av den innkommende dataen. Et eksempel her kan være tabeller.

Alt-tekst

Alt-tekst betyr alternativ tekst. Dette er en tekst man legger til på bilder på nettsiden for å beskrive hva som er på bildet. Da vil svaksynte som bruker skjermleser få opplest alt-teksten på bildet. Google vil også få informasjon om bildet som er viktig for søk. 

Anchor Text / Ankertekst

Anchor text, eller ankertekst på norsk, er den teksten som er en klikkbar hyperlink uten at det er en synlig url. Teksten skal fortelle både lesere, svaksynte med skjermleser og søkemotorer hva du linker til og den bør derfor være mer tydelig enn for eksempel “les mer her”. Ankerteksten kan enten være i løpende tekst, eller stå for seg selv.

AR / Augmented Reality / Utvidet virkelighet

AR er en forkortelse for augmented reality, oversatt til utvidet virkelighet på norsk. AR er en kombinasjon av den fysiske og den virtuelle verden. Gjennom skjermen på en smarttelefon eller et nettbrett kan man se og bevege seg rundt i den fysiske verden med virtuelle elementer.

 

B

Bannerannonse

En bannerannonse er en vanlig annonse på nettsider som har reklame. En slik annonse har gjerne et enkelt budskap og en tydelig call to action. 

Beacon / Nettvard

Beacons kan også kalles nettvarder på norsk. Beacons er enheter som kan kommunisere med mobiltelefoner i en gitt radius. Denne brukes for eksempel av butikker som sender ut tilbud for å trekke forbigående kunder inn, eller for å få informasjon om trafikken i butikken, hvor lenge man er der, og når man går inn og ut.

Brukergenerert innhold

Brukergenerert innhold på sosiale medier er innhold knyttet til din merkevare som brukere selv velger å skape og publisere. Du kan videre dele dette innholdet i dine kanaler. Dette gir en større troverdighet enn når man betaler (#spons) brukere for å snakke varmt om din merkevare.

B2B / Business to Business

B2B, eller business to business, er et begrep som brukes om bedrifter som har andre bedrifter som kunder. 

B2C / Business to Costumer

B2C, eller business to customer, er et begrep som brukes om bedrifter som har privatpersoner som kunder.

Bio

En bio i sosiale medier er en forkortelse for biografi. Dette er det feltet på Instagram der du kan skrive kort om deg selv eller din bedrift. Har man en bedriftskonto kan man også legge til linker. Derfor ser man ofte at folk skriver “link i bio” i sine captions ettersom det ikke er mulig å legge til linker i posttekster på Instagram.

Bounce rate / Fluktfrekvens

Bounce rate kalles også fluktfrekvens. Det er det prosentvise forholdet mellom besøkende på en nettside og antall som går ut av siden uten at det gjøres noen handling. En handling kan for eksempel være å besøke flere sider, se en video eller klikke på menyen. Det er derfor foretrukket å ha en så lav fluktfrekvens som mulig dersom siden er designet for videre handling. 

 

C

Chatbot

En chatbot er helt enkelt en programvare som fungerer som en samtalepartner i en chat. Det finnes både chatboter med og uten AI, altså kunstig intelligens. En chatbot uten AI er automatisk og kan svare på enkle oppgaver ved forhåndsinnstilte kommandoer, mens en chatbot med AI vil lære og bli bedre, og etter hvert løse komplekse oppgaver.

Cookies / Informasjonskapsel

En cookie kalles informasjonskapsel på norsk. Det er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen, nettbrettet eller mobilen din slik at en nettside kan kjenne deg igjen. Filene registrerer atferden din i tillegg til informasjon om enheten din og nettverket ditt. Den vil også sørge for at innloggingsinformasjonen din blir husket om du ønsker det. Cookies kan også brukes i remarketing hvor du får spesialiserte annonser basert på atferden din.

CPC / Cost per Click

CPC er en forkortelse for cost per click, altså kostnad per klikk. CPC er hvor mye man betaler per klikk på en annonse. Målet er som regel å holde CPC så lav som mulig, slik at man får flest mulig klikk for budsjettet sitt.

CPM / Cost per Mille

CPM er en forkortelse for cost per mille eller cost-per-thousand-impressions, altså kostnad per tusen visninger. Dette er hvor mye man betaler per tusen visninger av en annonse. Jo lavere CPM, jo flere ser annonsen innenfor ditt budsjett.

CRO / Conversion Rate Optimization / Konverteringsrateoptimalisering

CRO er en forkortelse for conversion rate optimization, oversatt til konverteringsrateoptimalisering på norsk. CRO gjøres som oftest på nettsider og landingssider, og handler helt enkelt om å optimalisere konverteringsraten. Målet med CRO er altså å få flest mulig av besøkende til å utføre ønsket handling. Måten man kommer frem til beste løsning på er gjennom stadig testing og A/B-testing av både innhold, tekst, design, funksjonalitet, navigasjon og flyt på siden. Før man setter i gang definerer man gjerne KPI-er, i tillegg til at man skaffer innsikt gjennom webanalyser og brukertester.

CTA / Call to Action

CTA er en forkortelse for call to action. En CTA har som mål å fortelle mottakeren hva man ønsker at de skal gjøre, enten det er kjøp nå, les mer, ta kontakt, bestill, finn ut mer og lignende. Dette er ofte en knapp eller en link som leder deg videre til å fullføre den bestemte handlingen.

CTR / Click Through Rate

CTR er en forkortelse for click through rate, altså klikkfrekvens. CTR måles i prosent, og er den andelen brukere som har klikket på en annonse i forhold til visninger av annonsen. Man ønsker som regel så høy CTR ettersom man vil ha flest mulig unike klikk i forhold til visninger.

D

Digital markedsføring

Målet med markedsføring generelt er å nå en bestemt målgruppe med et bestemt budskap. Det handler om å treffe målgruppen til rett tid på rett sted. Med digital markedsføring vil det si at man bruker digitale plattformer for å distribuere budskapet. Digitale plattformer kan være søkemotorer som Google, sosiale medier som Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, YouTube osv., nyhetsbrev, bannerannonser på forskjellige nettsider osv. Felles for de digitale plattformene er at de vises på elektroniske enheter som ofte er koblet til internett. Digital markedsføring er altså en samlebetegnelse for markedsføringsaktiviteter og -strategier på digitale plattformer.

E

Eksponering / Impressions / Visninger

Eksponering, eller impression på engelsk, er det samme som visninger. Visninger er antall ganger innholdet har blitt vist på skjermen til en mottaker. En mottaker han få innholdet ditt vist på sin skjerm flere ganger, og det er den største forskjellen mellom visninger og rekkevidde. 

F

Facebook Pixel / Facebook piksel

En Facebook Pixel, på norsk piksel, er en liten kode som man implementerer på nettsiden. Denne samler inn data om brukeratferden på nettsiden din og kan brukes i sammenheng med annonsering på Facebook og Instagram, for eksempel i retargeting eller annonser med konvertering som mål.

G

GDPR

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation. Dette er en personvernforordning for privatpersoner. Med GDPR har privatpersoner nå flere rettigheter for lagring av personlig data, slik at bedrifter ikke kan misbruke informasjonen.

Google Ads

Dette er annonseverktøyet til Google. Med Google Ads kan man opprette annonser i søkemotoren eller i displaynettverket. Annonsene kan enten være ren tekst, bilde eller video. Du har også mange valg når det gjelder hvor og når du vil vise annonsene dine, og i Google Ads får du også annonseresultatene i form av statistikk. 

GIF / Graphics Interchange Format

GIF er en forkortelse for graphics interchange format. Det er et filformat som består av flere bilder som vises raskt etter hverandre, som gjør at det oppleves som video eller animasjon. Denne typen filer har fått en stor økning i popularitet på sosiale medier de siste årene.

Google Analytics

Dette er analyseverktøyet til Google. Her får man detaljerte resultater for nettsiden din. Google Analytics gir verdifull innsikt om brukeratferd, målgrupper, trafikk og sidenes prestasjoner. 

H

Hashtag / Emneknagg

Hashtag er navnet på tegnet # og oversettes til emneknagg på norsk. Hashtags brukes ofte i sosiale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter for å legge til kategoribeskrivelser og emner på innholdet. Hashtags blir til hyperlinker. Trykker man på en hashtag vil man kunne se alle poster som er merket med samme hashtag på plattformen du er i. Hashtags brukes for å fortelle andre hva innholdet handler om, i tillegg til å dele innhold med de som søker opp visse hashtags.

I

Inbound Marketing

Dette er en populær markedsføringsstrategi som som går ut på å gjøre fremmede til lojale kunder. Det er ikke så ulikt innholdsmarkedsføring, men forskjellen ligger i at dette er en større strategi som går ut på å nå de potensielle kundene på alle nivåene i kjøpstrakten. Inbound marketing er det samme som pull marketing, som er motsetningen til push marketing, som gjerne er mer tradisjonell reklame. Oppsummert handler inbound marketing om å tiltrekke seg potensielle kunder uten å mase på dem.

Innholdsmarkedsføring / Content Marketing

Innholdsmarkedsføring, eller content marketing på engelsk, er en strategi som handler om å engasjere potensielle og eksisterende kunder. Innholdet som publiseres i de forskjellige kanalene er relevant og verdifull for en bestemt målgruppe. Det er også en strategi som brukes for å posisjonere bedriften og etablere den som ekspert eller spesialist. Målet med strategien er å tiltrekke seg nye kunder i tillegg til å bygge langvarige relasjoner og lojalitet hos eksisterende kunder. Eksempler på innhold som produseres med denne strategien kan være artikler, forklaringsfilmer, infografikk, testimonials, brosjyrer og lignende. Felles for dette innholdet er at det har som mål å forklare, fortelle, gi råd eller hjelpe – uten å selge.

Innholdsmarkedsføring er ofte en strategi som brukes i sosiale medier, spesielt når det gjelder organisk innhold (altså ikke annonser). Med denne strategien kan man både produsere innhold eksklusivt til sosiale medier, eller dele innhold fra nettsiden, for eksempel. 

K

Kjøpstrakten

Kjøpstrakten er en forenklet modell som forklarer hvordan kjøpsreisen ser ut. Den skiller mellom å tiltrekke, konvertere og selge til kundene, for deretter å begeistre de. Jo lenger ned i trakten man er, jo mer kjøpeklar er man. Når man markedsfører er det viktig å tenke på hvor i kjøpstrakten mottakerne befinner seg, og hvem man elsker å snakke til.

Konvertering

Konvertering brukes ofte om salg, men handler like mye om å få potensielle kunder til å utføre en ønsket handling. Dette kan være å se en video, laste ned et dokument eller melde seg på nyhetsbrev. 

Konverteringsrate

Dette er en prosentvis måling som ofte gir indikasjoner på hvor suksessfull en annonse er, for eksempel. Konverteringsraten regnes ut basert på antallet som utfører den ønskede handlingen, altså konverterer, i forhold til antall som har klikket på annonsen eller besøkt siden. Det er altså antallet som har muligheten til å fullføre konverteringen i forhold til de som faktisk gjør det. 

KPI / Key Performance Index / Nøkkeltall

KPI er en forkortelse for key performance index, oversatt til nøkkeltall på norsk. Dette er målepunkter som man har definert som relevante og viktige. På sosiale medier, for eksempel, kan KPI-er være engasjement, rekkevidde og klikk. Hvilke KPI-er man skal måle kommer an på markedsaktiviteten. Det kan være lurt å definere disse på forhånd, i tillegg til å sette seg et mål som man optimaliserer for å nå.

L

Landingsside

En landingsside er den første siden man kommer inn på etter å ha klikket på en link, annonse, eller søkt på et nettsted. Landingssider brukes ofte når man vil samle informasjon om et produkt, en tjeneste eller en nyhet på én side. Dette kan enten være selvstendige nettsider med egne url-er eller undersider på en annen nettside.

Lead

Et lead er en potensiell kunde som har interesse gjennom for eksempel å fylle ut et skjema eller melde seg på nyhetsbrev. Disse er mer mottakelige for ditt innhold og er lenger ned i kjøpstrakten.

M

Målgruppe

En målgruppe er en definert gruppe mennesker man ønsker å nå med sitt budskap og sin markedsføring. En bedrift kan gjerne ha flere målgrupper fordi man har flere budskap. Målgrupper er et enkelt, men viktig verktøy for å kunne markedsføre på en treffsikker måte. Målgruppene vil avgjøre hvilke kanaler man skal bruke og hvilken strategi man velger.

 

O

Optimalisering

Optimalisering handler om å forbedre til beste evne basert på analyse. Har man en annonse, for eksempel, kan man gjøre A/B-tester for å finne ut om det ene bildet fungerer bedre enn det andre. Når resultatene er klare går man videre med den beste annonsen. Da har man optimalisert annonsen. Optimalisering er like viktig på nettsider, SEO og alle pågående markedsaktiviteter som tillater endring. Målet er å få den så effektiv som mulig, med så gode resultater man klarer.

Organiske poster

På sosiale medier bruker man ordet organisk om innhold man ikke betaler for. Organiske poster er poster (altså innlegg), stories, direktesendte videoer osv. som man publiserer på sin egen konto uten å sponse de eller opprette annonser.

Organisk søkeresultat

Et organisk søkeresultat er innen SEO det søket som kommer opp i Google rett under annonsene. Dette er for mange et mer troverdig og ærlig søkeresultat ettersom de har fortjent plasseringen og ikke betalt for den. 

P

Personas

En persona er et verktøy innen målgruppejobbing. Når man lager en persona skaper man et fiktivt menneske som representerer en av dine målgruppen. Man gir personen et navn, en alder, yrke, utdanning, interesser og atferdsmønstre, i tillegg til informasjon om hvilke medier de bruker og når de er aktive.

Posttekst / Caption

På sosiale medier legger man ut innlegg, og disse innleggene kalles ofte for poster. En post kan for eksempel være et bilde, en link eller en video. Til disse postene kan man skrive en tekst. Denne teksten kalles en posttekst. På engelsk bruker man ofte ordet caption, og det er som regel på Instagram man bruker caption på norsk. Postteksten brukes ofte til å formidle et budskap som støttes av innholdet, til å kommentere innholdet man deler, eller til å oppfordre andre til å gjøre en handling. I en posttekst har man også muligheten til å bruke emojis.

PPC / Pay per Click

PPC er en forkortelse for pay per click, altså kostnad per klikk. Dette er betalt søkeordsannonsering. PPC brukes i Google Ads hvor man velger hvilke søkeord som skal trigge en annonse. Videre setter du en PPC som er det du maks vil betale per klikk på annonsen.

R

Redaksjonsplan / Publiseringsplan

En redaksjonsplan er et verktøy man ofte bruker i sosiale medier når man planlegger innholdet som skal publiseres hver måned. Planen kan også kalles en publiseringsplan. Den inneholder gjerne en kalender og detaljer for hvilken dag en post skal publiseres, i hvilke kanaler og med hvilket budskap.

Rekkevidde / Reach

Rekkevidde, eller reach på engelsk, er antall unike personer som har sett innholdet ditt, uavhengig av hvor mange ganger de har sett det. Dette skiller seg fra eksponeringer / visninger som inkluderer flere visninger til samme person.

Remarketing / Retargeting

Retargeting og remarketing brukes gjerne om hverandre. Retargeting målretter mot personer som har besøkt nettsiden din og spesialtilpasser annonser basert på din atferd og søkehistorikk. Remarketing handler om å annonsere på bakgrunn av innsamlet data. Denne informasjonen har man dersom personen har akseptert cookies. Ettersom cookien blir plassert i nettleseren, kan annonsen vises på flere forskjellige nettsider og på sosiale medier Det er derfor et effektivt verktøy for nettbutikker. 

Responsivt design

Responsivt design er noe man snakker om når det kommer til nettsider. Dette går ut på at nettsidens design skal justeres og tilpasses på ulike skjermflater. For å sjekke om en nettside er responsiv kan man gradvis dra i den ene siden på nettleservinduet og se om innholdet følger etter.

ROI / Return on Investment

ROI er en forkortelse for return-on-investment, altså fortjeneste av investering. Det beskriver helt enkelt forholdet mellom hva man bruker og hva man får igjen. Dette kan være målbart i form av annonser hvor man skal selge noe, og dermed får konkrete tall på salget. Det kan også beskrive hva man får igjen for investeringen av større merkevarebyggende kampanjer, som kan være merkevaregjenkjennelse, økning i organiske søk, trafikk til nettsiden og lignende.

S

Segmentering

Segmentering er en form for detaljert målgruppe. Segmentene gjør det mer håndterlig å målrette med et mer spisset budskap. På denne måten kan man gjennomføre mer effektiv annonsering. Segmenteringsvariabler kan være demografi, geografi og atferd.

SEM / Søkemotormarkedsføring

SEM er en forkortelse for search engine marketing, eller søkemotormarkedsføring. SEM får ut på å bruke søkemotorer til markedsføring, og inkluderer også arbeid med SEO. Som regel bruker man Google Ads for å lage tekst-, video eller bildeannonser. SEM er en effektivt form for markedsføring ettsom man annonserer mot personer som allerede søker etter det du tilbyr. De er ofte lenger ned i kjøpstrakten.

SEO / Søkemotoroptimalisering

SEO er en forkortelse for search engine optimization, eller søkemotoroptimalisering. SEO går ut på å gjøre nettsiden søkbar og synlig på søkemotorer som Google. Derfor er det viktig å bruke søkeordene man ønsker å rangere på gjennom hele nettsiden, i tillegg til å ha gode titler, god tekst og alt-tekst, interne linker og metadescription, for å nevne noe.

Sosiale medier / SoMe

Sosiale medier, eller SoMe som det forkortes til, er en samlebetegnelse på alle de forskjellige kanalene som tilrettelegger for sosial kommunikasjon og innholdsdeling. Det siste tiåret har sosiale medier blitt en viktig plattform for bedrifter, spesielt med tanke på markedsføring, annonsering, kundeservice, tilstedeværelse og merkevarebygging. Eksempler på sosiale medier er Facebook, Instagram, Snapchat, LinkedIn, YouTube, TikTok og Twitter.

Sosioraster

Sosioraster er et verktøy for segmentering og målgruppejobbing. Sosioraster baserer seg på at samfunnet er delt inn i klasser som har forskjellige grader av ressurser, økonomi og kultur. Disse klassene representerer forskjellige livsstiler, interesser, forbruk og mediebruk. I tillegg aspirerer de forskjellige klassene i forskjellige retninger.

Spons

Når man lager annonser i sosiale medier kalles dette ofte å sponse eller å legge spons på et budskap man vil formidle. Annonser er merket med ordet “sponset” for å skille det fra organisk innhold. Sponse brukes oftest når man vil lage en annonse ut av en eksisterende post, altså at man legge ut en post organisk for deretter å legge penger på posten. På Facebook og Instagram, for eksempel, kan man velge mellom å “fremme” poster eller å gå inn i annonseadministrasjon og lage en kampanje hvor man henter opp annonsen.

T

Trafikk

Trafikk er et begrep man ofte bruker i forbindelse med nettsiden. Trafikk vil si alle klikkene som fører til nettsiden. I Google Analytics kan man få flere detaljer om hvor trafikken kommer fra og hvilke enheter som brukes. 

U

UI / User Interface / Brukergrensesnitt

UI er en forkortelse av user interface, oversatt til brukergrensesnitt på norsk. Dette er det grafiske og tekstuelle uttrykket til en nettside, digital tjeneste, produkt eller applikasjon. Alt synlig innhold er brukergrensesnitt, og målet er at den skal være så attraktiv som mulig for brukeren.

UX / User Experience / Brukeropplevelse

UX er en forkortelse for user experience, oversatt til brukeropplevelse på norsk. Dette er totalopplevelsen brukeren har av den digitale tjenesten, applikasjonen, systemet eller nettsiden. En god brukeropplevelse avhenger av hvor intuitiv den er i bruk, om navigasjonen er logisk, at man effektivt kan gjøre handlinger eller finne det man leter etter, og om det hele gir mening. Det går altså ut på hvor lett det er å bruke.

V

VR / Virtual Reality / Virtuell virkelighet

VR er en forkortelse for Virtual Reality, oversatt til virtuell virkelighet på norsk. VR oppleves ofte med VR-briller. Her kan du fysisk bevege seg rundt i en virtuell verden som skal føles ekte.

W

Workshop

En workshop er et arbeidsmøte av en lenger varighet og av mer praktisk tilnærming enn vanlige møter. Innen digital markedsføring begynner ofte nye prosjekter eller arbeid med nye kunder med en workshop. I workshopen engasjerer man deltakerne med oppgaver, og det er ønsket at alle deltakere skal være aktive. Etter en workshop er ferdig begynner gjerne et idé- eller strategiarbeid som bygger videre på resultatene man kom frem til i workshopen.

Ø

Økt / Session

En økt, eller session, i Google Analytics er antall ganger en bruker er inne på siden din. Hver gang noen er aktivt inne på siden din telles dette som en økt.