ahlin meny
Omdømmeprisen

Velkommen til Ahlins Omdømmepris

Formål

Med Ahlins Omdømmepris ønsker vi å hedre bedrifter og personer i Lillestrøm som skaper positiv oppmerksomhet, både for seg selv og for regionen.

 

Lillestrøm 

Lillestrøm er i voldsom vekst, litt på utsiden, men allikevel midt i begivenhetenes sentrum. Tilflytting og bedriftsetablereringer skaper en spennende dynamikk av ulike typer mennesker.

Vi ønsker å hedre de som gjennomføre aktiviteter som skaper positiv oppmerksomhet både i og utenfor regionens grenser.

 

Prisen

Prisen er en månedlig, uformell utdeling og hvert år deler vi ut årets omdømmepris, i en finale mellom de tolv månedlige vinnere.

Innledning her …

Kriterier

Vinneren skal oppfylle en eller flere av følgende kriterier:

  • Skape et godt omdømme for bedriften.
  • Skape et godt omdømme for Lillestrøm.
  • Bidra til å tiltrekke kompetansepersoner og bedrifter til regionen.
  • Bidra til å gjøre Lillestrøm til et attraktivt sted å bo og jobbe.
  • Bidra til å gjøre Lillestrøm til et attraktivt sted å etablere virksomhet.
  • Sette Lillestrøm på kartet som en næringsvennlig region.
  • Har fått nasjonal/internasjonal oppmerksomhet i presse og media, herunder også sosiale medier.